Wednesday, 30 May 2018

BOŽJA RIJEČ KAO DAR MILOSNI

Nitko ama baš nitko
ne može mi ukrasti
ono što mi je Bog darivao
po svojoj svetoj milosti...
Neka su raskrvarili
moj križ koji trpi snagom
vjere i ljubavi,
neka nisu vjerovali
mojoj boli koja ljubi Božju Riječ,
to sada više nije bitno...
Riječ mi je darovana jer sam
je više od sveg na svijetu ljubila,
i za svetim čeznula.
Ona kao nadahnuće već dugo dolazi
u pjesmama novim, molitvenim...
nekoga uz mene da utješi...
Zna me Bog po molitvi suza...
Zna me Bog po otkucaju srca.
Znao je odabrati okovanu tijelom
da bi oslobodio one okovane dušom.
Slobodna ptica je moja duša,
ona ptica kojoj ne vide krila,
ali pjesma njena kaže
da ona iz kaveza umi letjeti
snagom vjere i ljubavi!

No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...