Friday, 25 May 2018

ANĐELU KOJI ME DOZIVA

Hoćeš da budem poput tebe anđele,
hoćeš da uronim u Nebo
snagom ljubavi,
hoćeš da se oslobodim tjelesnosti!
Šalješ mi svete ptice
pjesmom da me podignu ka tebi,
da nam bar duše budu licem uz lice!
Hoćeš da napustim okove dok snivam,
hoćeš da osjetim kako sam voljena
pod ovim nebeskim zvijezdama
iz kojih me bolnu blagoslivljaš!
Hoću i ja biti krilata, blagoslovljena,
biti ove noći spokojna…bezbolna…
Hoću anđeoska bliskosti
biti u svijetu gdje nema
neispunjenih molitvi.
Ako možeš ti moj san stvarnim učini.
Ako možeš za moj očaj se pobrini.
Ako možeš ti me zadrži u krilima nebeskim.
Ne budi onu koju boli,
koja zalud voli!
Ne budi oči rasplakane…
Ostavi me tu odakle me dozivaš dugo…
ostavi me tu u krilima čuvara,
neka se sve o meni uspava…
jer tužno je da znaju da je ljubav
u okovima postojala…
da nije bila ljubljena…
već izrugana, bolom bičevana
otkada za sebe zna.
Prekrij bijelim krilma sjećanje na mene…
mir samo mir nek ostane, amen.
Ana Emanuela, Bilaj 25.05.2018.


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...