Tuesday, 27 September 2016

POVEDI ME ANĐELE U RAJ

Pssst O:) mogla bi te tuga moja čuti, moja bol, moje rane, moje mane! Mogle bi ti zaprijetiti moje zemaljske boli, o ne nemoj tako da bude, neka se krilima rajskim čude, dušu moju neka upiju, pod humak hlađani može drugo sve. Bolnoj pripada rajska poljana, drvena kućica u cvijeću i jezero ukrašeno onim njenim molitvenim suzama i letom svetih leptirića... Iz tajnosti ljubavi bolu me ukradi, nitko neće ni primjetiti da me nema... ionako sam dušom ja daleko od svijeta ovoga. Za tijelo sreća da nestane, da u prah vrati se, Jahve neka čini novo postojanje moje, volila bi sa tobom zaplesati ples na dugi, na pamučnim bijelim oblacima jeruzalemskim skriti se od ovog svijeta, od proloma sivih oblaka i munjevitih gromova.
Bilaj, 27.09.2016.

No comments:

Post a Comment

VELIKI PONEDJELJAK, RAZMATRANJE

1. Solunjanima 5,24 💦 🕊 Vjeran je Onaj tko vas poziva: On će to i učiniti. Iz tamnice bola i patnje izbavlja svjetlom svojim, Isus miljen...