Monday, 30 December 2019

PREPOZNATI ĆE TE PO NUTRINI

Dok ti ljubav i vjera iz duše kliču, nikada nećeš biti sam! Voljet će te i sa ranama i sa manama, oni koji u tebi prepoznaju melem koji dolazi od Kristove milosti. Nije lipost vanjština, lipost je rajska nutrina... onda kada pustimo sveto u Hram Duše. Tada se  na licu zrcali radost i u sred boli i žalosti. Bivaj Kristolika duša i sa tim svjetlom obasjavaj sviju... dobri i neutješeni će ti prići, a zlo koje se ne želi obratiti će otići jer ne može podnesti plamen Duha Svetoga. Gori u nadi u ime svete ljubavi, uslišit će se ono najlipše za tebe od Boga. Kad On poželi... ustraj u molitvi i ljubavi. Imaš pravo na lipotu duše, na ruho blagoslovljeno. Njega su ti još pri rođenju skrojili anđeli po veličini.. od rođenja do smrti... u rajskom ormaru odjeća je tvoja. Ne brini za obličje tijela. I ono će se probraziti po vjeri duše.

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 29.12.2019.


No comments:

Post a comment

OSJETI SE SE ONO ŠTO SI U DUŠI

Ima nešto u duši što patnja ne može skriti. To nešto zove se vjera u ljubav. U sebi si ipak što voliš biti, ono čemu ti bol ne može nauditi....