Thursday, 19 September 2019

IME MI JE MOLITVENA LJUBAV

Zafalit ćeš nekome, zafalit ćeš sebi jer si se sva dala za druge! To su mi rekli voljeni, a ja sam rekla moja ljubav je prevelika da je sebično zadržim samo za sebe. I ako me rane, nema veze ljubav i je trpeća. Bitno je samo da sam otvorena i iskrena i da ja nikom nisam mač darovala, tuđe sam skupljala kao dar na oltariću duše, da suze molitvene ne presuše. Sve rane moga srca vrijede i kada se čini da sam izgubljena i beznadna, optužena za križ i bolne dane. Drugačija sam izrastala u dolu nade, uvijek radosna snagom Duha Svetoga! Uvijek spremna dati se razapeti i prikazati svoju bol za obraćenje i spasenje duša. Da je samo jedna shvatila bit križa i zavoljela moju postojanost na zemlji,  moja misija ljubavi molitvene je uspjela. A po milosti Božjoj gle ima ih mnogo više, kao cvijet do cvijeta zahvalno im duša miriše! Skriveno očima vidjeli su Kristovi. Osjećajima...

Od ❤ Ana Emanuela, Bilaj 19.09.2019.


No comments:

Post a Comment

VELIKI PONEDJELJAK, RAZMATRANJE

1. Solunjanima 5,24 💦 🕊 Vjeran je Onaj tko vas poziva: On će to i učiniti. Iz tamnice bola i patnje izbavlja svjetlom svojim, Isus miljen...