Wednesday, 19 December 2018

RAZMATRANJE DEVETNICE DJETETU ISUSU


Opasaj nas djetešce Božje usrajnošću. Sišao si krv da proliješ, da u ništavnost nas očajnka uliješ moći svete i oživiš bezživotna tijela duhom svojim. Samo tvoja milosna ljubav nas može učiniti novima, nazvati nas spašenima. Oprosti za sve uvrede svijeta, oprosti i kada ti moja bol zasmeta. Rane presvete neka ti zacijele naše suze pokajnice. Želim da se raduješ kao djetešce u utrobi blažene djevice tvoje majčice. I da se u nama rodi tvoj plamen ljubavi, da ti ove godine priredimo toplu postelju u srcu, da te slamica ne bode, da bol ode. Betlehemsko svjetlo u našim je dušama, ti si Kriste u našim zimama topla zvijezda vodilja. Blagoslovljena utroba Marijina, i ruke njene koje su te brižno milovale i za porod molile, nama te poklonile, iz Presvetog srca svoga za spasenje naroda u ime Boga Oca. Amen.


Od djetinstva moje srce za tebe kuca, ostavio si ga djetinjim i u ovim mojim zrelim godinama, vjero ljubljena milost si nad milostima, jakost mojim okovima. Hvala ti na razigranoj radosnoj duši i kada križ tijela neizustivo boli. ISUSE sve te moje blagoslivlja, svaki atomić mene NEIZUSTIVO VOLI!

Slamnato nam je srce ponekad, ali ti ga učini koljevkicom svojom bebico sveta, blago otkucaja naših. Zbog tebe se ono probražava u toplo i suosjećajno, živo i svijesno svojih slabosti i grijeha, pokajnički su nam otkucaji zbog tvoje spasonosne ozdraviteljske predragocijene krvi. Po tebi Isuse znamo da je kralj il kraljevna biti, ustvari titula požrtvovne duše iz ljubavi koju nosimo u sebi kao blago. Ponizni znaju tajnu svete vrijednosti. Ti si naš orden jedini. Misno slavlje si ti rajska prisnosti! Hvala na poukama srca mog koje te blagoslivlja i ljubi svakim otkucajem! Neka ti je zvečkica pjesma srca moga. Amen.

 Darovno Djetešce Oca nebeskog, blagoslovljeno je tvoje začeće po navještenju anđela Gabriela, u radosti te milosti Duha Svetoga majka Marija nosila, sa tobom se oduvijek ponosila. U obličju sluge, otkupio si sve naše boli i tuge. Sišao u štalicu sa Nebesa, da bi se dogodila sveta čudesa pred očima svih ljudi. Krvlju nevinog djetešca poškropio si nas grešnike, da bi se okrijepili istinom koja proizlazi iz tvoga Presvetoga srca, koje za spasenje nas ljudi kuca. Zbog tvoga križa blagoslivljam muku, znam da me držiš za molitvenu ruku. Hodočastiš sa mnom postajama dugim, suze moje ukrašavaju kao biseri Presvete rane tvoje i one cjeljuju, trnje tvoje pomaže ti nositi tijelo moje. Skupa idemo, u istom dahu živimo. Jer ti jesi moj zrak, moj život. Djetešce i odrasli čovjek, Bog i prijatelj. Onaj koji sa mnom ide i kad me boli rado me nasmije. Ljubav si mi darovao, u grudi mi sveto zapisao, da nikad duša moja ne zaboravi da sam iz plemena nebeskog. I da je ovo zemaljsko samo put na kojem moram zaslužiti Rajsko, a mogu to zaslužiti samo po tvome križu u kojeg se uzdam. Tu u meni pobjeđuješ Isuse, kada sam tvoja onda sam ja uistinu ja. Božja šaptačica, utješena. Po tvojim zaslugama sam spašena, jer da živim milijun godina nebi se bez tebe spasit uspjela, ti me po predragocijenoj krvi nevinog Jaganca Božjeg oslobađaš. Čistiš i ozdravljaš od svih mojih grijeha i svega onog što nikad nije trebalo biti dio mene. Poučavaš me da sam rođena od svjetla vječnoga, na sliku Boga živoga. I biti ću zacijeljena u dan silaska Novog Jeruzalema. Princezica nebeska će postati ona koja je služavka ranjena, optužena za bol, za nesavršenstvo, za puno tog.... hoće jer joj je Bog kralj svih stvorenja. I On joj milosno pokajanje, bol i ljubav gleda. 

Djetešce rajsko, progonjena liposti nebeska, spušten si kao milost koja čisti naše rijeke grijeha... da bi prestali biti puni pogrde i izopačenosti koja nam se nametnula u zamkama Zloga. Osudiše te, lažnjakom prozvaše, a ti se spusti među posrnule u poniznosti djeteta sirotog, da te slama izbode, da ti životinje budu toplina dok mnogi imaju topli dom, ti ne nađe nikog plemenitog da ti roditelje u sigurnost prime, da se za djetešce sveto itko pobrine. Nisu marili Gospode, a ti ih ne ostavi, čitav život za sve nas si se borio, prognan bio, prezren i optužen a jedini si ljubav dokazao. Spasilo nas svjetlo vječno, molitveno, vapajno. Spasio nas Isus Nazarečanin dok nas je zlo zasljepljivalo. Vidu jedini, svjetlo ljubavi, hvala ti što si došao utjelovljen kao nevino Djetešce u rukama Bogorodice, sa blagoslovom Oca rajskog i zemaljskog. Spašeni smo po tvojoj muci, oprosti na svakoj ruci koja te optužila, tvoja je presveta krv vječnu slavu zaslužila. Pokajanje ti darujemo ljubavi najveća, radost si nad radostima. Blagoslovljena utroba majčice koja te na svijet donjela u vodstvu Duha Svetoga. Blagoslovljeno svako djetešce koje je začeto i čeka porod na slavu tvog imena. Olakšaj trudove majkama djetešce milo, amen.

Ana Emanuela Šimunić
Djetešce Isuse, Betlehemska radosti, sišao si sa Nebesa da bi nas tvoja ljubav otkupila, sišao si da cijena otkupljenja nebi poskupila. Besplatno si nam se darovao Darivatelju milosni, u krilo majčino kao siročić sišao da bi njene grudi blagoslovom obasjao. Službenica Gospodnja mila mlijekom te dojila i tebi je bilo dovoljno da stasaš u divog dječka, a zatim i muškarca koji se predao u službu Očevu da bi nas izveo iz ropstva grijeha darujući nam svoj život. Poučio si nas svemu, ponajviše da je ljubav požrtvovna i da je sebedarna. Blago nama Gospodine, jer si zbog nas sve učinio i činiš. Nema te cijene zemaljske da ti prinesemo hvalu, samo ljubav našu ti želiš, psalmama te duše blagoslivljamo, pokajanje iznosimo. Svaki otkucaj srca vapajnih govori volim te Kriste, hvala jer si nam darovao vode čiste iz Presvetog srdašca svoga dok smo zaglibili u močvarama zemaljskim. Hvala ti na osvježenju duha, srca i duše. Hvala ti na majčici Mariji, poniznoj Božjoj službenici, koja je sačuvana od sveg grijeha i što ona za nas zamoli od Bezgrešnog začeća svog to nam Ti daruješ plodu rajske milosti. Blagoslovljeni 9 mjeseci utrobe u kojoj si se razvijao i ljuljuškao u nježnosti Gospinoj. Blagoslovljene male rukice i nogice Spasitelja, blagoslovljene rane Krista kralja, blagoslovljena sveta tajna. Amen.

Ana Emanuela Šimunić
O Isuse, Djetešce si koje je prognano i za preživljavanje imalo za pomoć samo magarčića, svetu majku Mariju i svetog poočima Josipa, koji su ponijeli na put do štalice iz sirote kućice malo odjeće da te obuku u pelene i po koji alat za mukotrpno putovanje. Pri rođenju te htjedoše ubiti, tebe koji si rođen za vječno ljubiti. Oprosti im, oprosti i svima nama koji ne znamo trpiti, pa te grijehom svijesnim i nesvijesnim znamo raniti. Oprosti nam na svakoj tvojoj prolitoj kapi krvi, znoju i suzama, oprosti na neučenosti i bezosjećajnosti ljudskog srca. Ono sada samo za tebe kuca, tvoj život i uskrsnuće naše je svanuće. Gledaj nas po pokajanju da zauvijek ostanemo u tvojoj milosti. Isuse, radosti svetih duša, radosti triju mudraca, radosti progonjenih zbog vjere, radosti papinska, radosti hodočasnika, svećenika, biskupa, redovnica, bolesnika... radosti svetih anđela i arhanđela, djevica i blaženika, uzdamo se u svjetlo tvoga Presvetoga srdašca djetinjega. Blagoslivljamo Nebesko Kraljevstvo tvoje, gdje uslišanja sveta postoje. Dolaziš, nikada ne prolaziš. Ljubav si duše naše, ti si nam najveći dar. Božiću voljeni u štalici naših duša blagoslov prostri, anđele nam Novogodišnje ugosti, ljubav, mir, radost, zdravlje, neka iz Presvetog srca tvog na naš srce u obliku predragocijene krvi kane, amen

Djetešce sveto Otkupitelju, zbog ljubavi si u štalicu sišao, u kućici sirotoj živio zbog nas se je Bog ponizio, u obličju rasplakanog djetešca došao kao Spasitelj grešnika. Učio si hodati, kruha sa vodom jeo si, Bogorodica ti je sašila haljinicu od jeftinog platna, a tebi je bilo kao da je od zlata, radišan u postolarskoj radnji sa tatom bio si, vjerni Sin poslušan volji Oca nebeskog, koji nas sa svojim životom mukotrpnim od grijeha ozdravi. Ribar si sa lađom vječnosti. U stijenke Presvetog srdašca svog smjestio si utopljenike da ih oživiš i u Raju odmoriš. Hvala bliskosti naša, hvala što si dokaz da požrtvovna ljubav jedino vrijedi i nikada ne blijedi. Isuse, Emanuele blagoslovljeni svi sveti dani tebe i tvojih roditelja na zemaljskom trnovitom putu, koje je Otac nebeski preobrazio u božansku tajnu vječne radosti u zajedništvu Duha Svetoga, po kome od vas silaze milosni darovi uslišanja rana. Blagoslovljeni ti milosni otkucaji ljubljena radosti, voljeni miru, utjeho u sred žalosti. Amen. 
Ana Emanuela Šimunić

Prenoćište ti je srce naše, duša naša tvoj je topli dom. Sirotu obitelj primaju ponizna srdašca. Kada se djetešce rodi biti će nam uslišana molitva. Presveto srce najbogatije od svih, hvala ti na blagu svete ljubavi! Blagoslovljene ruke Gospine koje su te ušuškale u povoje. Dahom svoje ljubavi i vjere i mi noćas grijemo tvoju štalicu da te ugrijemo zahvalnošću na spasenju! Oprosti na našim grijesima, zbog kojih si bio pothlađen, oprosti Isuse jer smo te rasplakali, jer smo te razapeli. Primi naše pokajanje, da nam srce od tuge ne stane, jer ono samo želi za tebe kucati, tebi hvalu vječnu prinositi, molitvenim uzdasima! Amen.


No comments:

Post a Comment

POMOZI MI BOŽE DA TI BUDEM LJUBIČICA U PUSTINJI

Riječ Tvoja Bože dobri u ruho me korizmeno zaodjeva, neka ti budem ljubičica u pustinji 💜 vijesnica vječnog proljeća. Gdje prođe moj Gospod...