Friday, 10 August 2018

BLAGO ONIMA KOJE SUDE ZA KRIŽ, SPOZNATI ĆE TKO SU

Ne vjeruju u Krista jer im molitve nisu uslišane, razapinju druge i rugaju se križnom putovanju govoreć nije ti Bog dao ništa.. a ne kontaju da od njega traže sve za sebe. A onima koji ga istinski ljube je dovoljno da je On sretan jer ga volimo. Uslišena molitva je vjerovati Bogu, voljeti ga i umirati sebi. Unikatna sam duša jer je to Božja milost, i neka sam izrugana cili život, samo nastavite... zgražajte se nad mojim križem ptice rugalice, vrane grahtalice... tijelo mi je razapeto sa svetim razlogom a duša moja leti sa Duhom Svetim slobodna. Aha ,, luda sam,, kako kažete.. al ponosno luda smijem se dok po trnju hodim. Mirišem i kad na mene bacaju otrov nevjere. I kad mi sude... blago mom križu.

💌Ana Emanuela, Bilaj 9.08.2018.


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...