Friday, 8 June 2018

Vizija ljubavi moje

Sionskog srca ratnik stasiti, u moje boli gleda, brani me... moje vrline i mane od sebe neda. Jer u meni ljubav požrtvovnu gleda, kao milost Neba. Takav je onaj koji mi se u nutrini svete vjere ukazuje. On nosi mač pobjede, a da nikoga sa njim ranio nebi. Kako su lipuškaste oči goluba mog, kako je samo drugačiji od onih koji su me lagali, sav je od svete iskrenosti, iz plemenitog roda mojom dušom kao blagoslov Raja hoda. Ljubav mu teče venama, samo za bliskost sa Bogom želi da zna... i ruke njegove izgledaju kao krila, jer u njima je blagost i suosjećajna toplina. Blago mojoj vjeri u ljubav, jer te u meni ljubavi moja ima. Blagoslovljeni ti molitveni koraci, ako je volja Božja pred oči uplakane kao radost dođi mi. Amen.

💌Ana Emanuela, Bilaj 8.06.2018.


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...