Thursday, 7 June 2018

OBALICA UFANJA I LJUBAVI

Ti imaš svoju obalicu ufanja i ljubavi... ti imaš svoje vizije srca i duše kao blago nad blagom. Ti imaš ono što je drugima nedokučivo, pa i neshvatljivo. Ti imaš milost voda Jeruzalemskih iz kojih će izroniti darovi Božji. Čekaj u oceanu milosti... doći će sve ono što ti pripada. Drugo dođe i ode, jer nije tvoje, pa i ne žalopoji ne treba ti ono što nije slično tebi. Stvorena si za svete neuništive stvari... za osjećaje vječne ljubavi. Nikada ne pristaj na obično, kada ai tako jedinstvena, neobična. Zavoljelo te sveto, voli te i upućuje u nadu. I što ima veze ako si na izgled sama, puna zemaljskih mana... tvoje će trnje postati haljina protkana miomirisnim ozdraviteljskim ružama. Tebe voli tvoj anđeo srca, tebe voli tvoja sveta utjeha.

Šapat vjere, ufanja i ljubavi srca,💞
Ana Emanuela, Bilaj 7.06.2018.


RUŽE DAROVNE OSTALE SU SAN 💔

Ljubavlju se učini da na ružama nema trnja, sklone se da ne povrijede  ruke koje žele da te zagrle! Ljubavlju se od suza biseri stvar...