Thursday, 7 June 2018

OBALICA UFANJA I LJUBAVI

Ti imaš svoju obalicu ufanja i ljubavi... ti imaš svoje vizije srca i duše kao blago nad blagom. Ti imaš ono što je drugima nedokučivo, pa i neshvatljivo. Ti imaš milost voda Jeruzalemskih iz kojih će izroniti darovi Božji. Čekaj u oceanu milosti... doći će sve ono što ti pripada. Drugo dođe i ode, jer nije tvoje, pa i ne žalopoji ne treba ti ono što nije slično tebi. Stvorena si za svete neuništive stvari... za osjećaje vječne ljubavi. Nikada ne pristaj na obično, kada ai tako jedinstvena, neobična. Zavoljelo te sveto, voli te i upućuje u nadu. I što ima veze ako si na izgled sama, puna zemaljskih mana... tvoje će trnje postati haljina protkana miomirisnim ozdraviteljskim ružama. Tebe voli tvoj anđeo srca, tebe voli tvoja sveta utjeha.

Šapat vjere, ufanja i ljubavi srca,💞
Ana Emanuela, Bilaj 7.06.2018.


No comments:

Post a Comment

MOLITVA U IME TRNOVITE KRUNE KRISTOVE

Izaija 62,3 "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog"! Znam da hoću ka dobrom Ocu, jer me Isu...