Friday, 22 May 2015

Nebeski dio mene živi u Raju

Po bolnoj litici života hodala sam sa osmijehom, onda mi se omaklo, zapela sam od grmeč sa ružama, misleć da mi je nagrada, a ono me okitile zamke sa trnjem! U vapaju Gospodu sam se izdigla ko ptica feniks iz pepela tuge, ali na žalost bez krila bijah tijelo moje, i onda dvosjekli mač skoro odrubi srce moje, kad padoh u naručje lažno! Opet sam isplovila, čak sam molitvena krila duše dobila u Nebo pobjegla Ocu svom, ostavih Emanuela Anu na zemnom putovanju, postah sva u srcu nebeska!


No comments:

Post a Comment

BUDI CVIJET KRISTOV

Velika je razlika između umjetnog i svježeg   cvijeća... upravo tako je i sa dušama... Izgled zna da prevari, nekad je uveli cvijet  bio ras...